10.5.2011.. Отворени конкурс за полагање стручних испита

Савез енергетичара Републике Српске у складу са Правилником о условима и начину полагања стручних испита за раднике који раде на руковању и одржавању електроенергетских постројења, инсталација и уређаја који су у функцији производње, преноса и дистрибуције електричне енергије (Сл. Гласник РС бр. 98/10) и важећег Правилника о полагању стручних испита радника који врше послове и задатке на руковању и одржавању енергетских постројења и уређаја (Сл. гласник бр. 16/98 и 23/01) за машинска звања, организује прикупљање пријава свих корисника услуга Савеза енергетичара као и свих заинтересованих кандидата за теоретско-стручно оспособљавање и провјеру знања за руковање и одржавање енергетским постројењима у 2011 години. Писмену пријаву треба доставити путем faxa бр. 051-214-709, путем поште или на е-маил адресу sers@inecco.net.

Приликом пријаве потребно је навести тачно звање према горе наведеном Правилнику, карактеристике постројења на којем је проведена одређена пракса као и радни стаж проведен на тим постројењима а који је услов за полагање стручног испита.
Пријављени кандидати ће о тачном почетку курса бити на вријеме обавијештени.
Послије одржаног курса, кандидати ће приступити полагању стручног испита пред комисијом Министарства индустрије, енергетике и рударства.
Занимања за која се кандидати могу пријавити су занимања из нашег Програма који је објављен на нашој интернет страници.

 


Прилог: