Органи Савеза и начин управљања

Орган управљања у Удружењу је Скупштина Удружења коју сачињавају сви чланови тог Удружења.

Извршни орган Удружења је Предсједништво Удружења. Предсједништво из својих редова бира предсједника, замјеника предсједника и секретара Удружења.

У Подружницама енергетичара бирају се предсједник и секретар Подружнице.

Предсједник Савеза енергетичара РС

Драгољуб Давидовић, дипл.инж.ел.

Предсједник Скупштине Савеза РС

Живко Ракас, дипл.инж.ел.

Чланови Управног одбора

Драгољуб Давидовић, дипл.инж.ел.
Радомир Шобот, дипл.инж.ел.
Проф. др Драгомир Миличић, дипл.инж.маш.
Мр Сека Кузмановић, дипл.инж.ел
Томислав Пешут, дипл.инж.ел.
Боривоје Милић, дипл.инж.ел.
Милан Тур, дипл.инж.ел.
Миодраг Додер, дипл.инж.маш.
Миленко Цвијановић, дипл.инж.ел.
Јагода Лажетић, дипл.инж.ел.
Владо Ђурђевић, дипл. правник
Здравко Милић, дипл.инж.ел.
Милан Трифуновић, дипл.инж.маш.
Мр. Милан Ђурић, дипл.инж.
Милорад Симикић, дипл.инж.маш.

Секретар Савеза енергетичара РС

Радомир Шобот, дипл.инж.ел.

Чланови Надзорног одбора

Вељко Филиповић, дипл.инж.ел.
Ранка Бороја, дипл.екон.
Момир Самарџић, дипл.инж.маш.