Органи Савеза и начин управљања

Орган управљања у Удружењу је Скупштина Удружења коју сачињавају сви чланови тог Удружења.

Извршни орган Удружења је Предсједништво Удружења. Предсједништво из својих редова бира предсједника, замјеника предсједника и секретара Удружења.

У Подружницама енергетичара бирају се предсједник и секретар Подружнице.

Предсједник Савеза енергетичара РС

Срђан Мазалица, дипл.инж.ел.

Предсједник Скупштине Савеза РС

Проф. др Винко Бабић, дипл.инж.маш.

Чланови Управног одбора

Срђан Мазалица, дипл.инж.ел., предсједник
Владимир Арнаут, дипл.инж.ел.
Ђоко Трифковић, дипл.инж.ел.
Бранислав Грубач, дипл.инж.ел.
Симо Пјанић, дипл.инж.ел.
Жељко Џуџелија, дипл.инж.маш.
Др Перо Петровић, дипл.инж.маш.
Жељко Крсмановић, дипл.инж.ел.
Др Саша Ђекић, дипл.инж.ел.
Жељко Милановић, дипл.инжел.
Обрад Стијачић, дипл.инж.ел.
Небојша Рикало, дипл.инж.ел.
Душан Козић, дипл.ецц.
Велибор Јарић, дипл.инж.ел.
Др Зоран Вуковић, дипл.инж.ел.

Секретар Савеза енергетичара РС

Драго Малешевић

Чланови Надзорног одбора

Мр Никола Пилиповић, дипл.ецц., предсједник
Младен Вујин, дипл.ецц.
Александар Протић, дипл.инж.ел.