Часопис Енергетичар

ЕНЕРГЕТИЧАР је часопис Савеза енергетичара РС који излази од 2001. године и до сада је изашло 15 бројева. Намијењен је члановима Савеза као и осталим радницима и стручњацима који се баве енергетиком. Лист је информативно - стручног карактера и обрађује следеће теме:

Сарадници листа су сви читаоци и стручњаци који се баве енергетиком и екологијом. Ако желите да се и Ваш рад нађе у часопису, све Ваше прилоге, сугестије и приједлоге за побољшање садржаја листа можете слати на адресу редакције. Наш часопис се дистрибуира свим колективним чланицама што значи свим Електродистрибуцијама, Електропреносу, Рафинеријама нафте и уља, Хидроелектранама и Термоелектранама, свим Топланама, Удружењу Термоенергетичара и свим привредним предузећима ван Електропривреде која се баве енергетиком.

Издавач

Савез енергетичара РС, Бања Лука
За издавача: предсједник СЕ РС-а Драгољуб Давидовић, дипл.инж.ел.
Секретар СЕ РС-а: Радомир Шобот, дипл.инж.ел.

Главни и одговорни уредник:

Мр Миодраг В. Симовић, дипл.инж.ел. - ЗИБЛ, Бања Лука

Уређивачки одбор

Томислав Пешут, дипл.инж.ел. - ЗДП " ХЕ на Требишњици", Требиње
Владимир Бијелић, дипл.инж.руд. - ЈМДП „Електропривреда РС", Требиње
Тривун Мандић, дипл.инж.ел. - „Телеком Српске", Бања Лука
Слободан Антонић, - „Електрокрајина", Бања Лука
Гордан Марић - „Електропренос Б и Х" ОП Бања Лука

Технички секретар

Драгица Стијак - Савез енергетичара РС

Лектор

Наташа Ракас Аранђеловић, проф. српског језика

Рачунарска припрема

Гордан Марић, -„Електропренос Б и Х", ОП Бања Лука