Контакт

Савез енергетичара Републике Српсkе

Патре 5

78000 Бања Лука

Република Српска

Босна и Херцеговина

E-mail: sers@inecco.net

телефон: 051/214-709

факс: 051/214-709