О нама

Савез енергетичара Републике Српске основан је 1997. године као јединствена струковна организација енергетичара на територији Републике Српске. Окупља преко 2000 појединачних чланова и 15 колективних чланова, на цијелом подручју Републике Српске.

Савез дјелује преко својих Комисија и то: Комисије за образовање и Комисије за издавачку дјелатност и редакција. У рад Савеза су укључени и многи стручни људи који се баве производњом, одржавањем, преносом и дистрибуцијом свих видова енергије као и они који се баве научним радом, пројектовањем и производњом енергетске опреме.

Радом Савеза енергетичара РС управљају Скупштина као највише тијело, Управни одбор као извршни орган Скупштине, а надзор над радом и пословањем Савеза врши Надзорни одбор.

Сједиште Савеза је у Бања Луци, улица Патре бр. 5 (зграда Електротехничког факултета, Бања Лука). Број телефона: 051-214-709 и е-маил адреса: sers@inecco.net.
Савез енергетичара је организован као кровна организација на територији Републике Српске коју сачињавају Удружења и Подружнице које су уједно и чланице Савеза и то: