12.5.2014.. Оглас о организовању обуке кадрова за енергетска звања

Према Правилнику о полагању стручних испита за раднике који раде на руковању и одржавању енергетских постројења, инсталација и уређаја, Савез енергетичара РС објављује

 

ОГЛАС О ОРГАНИЗОВАЊУ ОБУКЕ КАДРОВА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЗВАЊА

 

Обука ће се вршити за звања машинских енергетичара, и то:

1) Машиниста котлова са АТК

2) Машиниста хидро турбина

3) Машиниста парних/вреловодних котлова

4) Руковалац парних/вреловодних котлова

5) Ложач централног гријања

6) Машиниста компресорских и расхладних постројења

7) Руковалац компресора и расхладних уређаја

8) Руковалац/машиниста мотора са унутрашњим сагоријевањем

Обука ће почети 08. септембра 2014. године a о распореду предавања, кандидати ће бити обавијештени по подношењу пријава. Обука ће трајати за занимања „Машиниста“ три седмице а за занимање „Руковаоца“ и „Ложача“ двије седмице према посебном распореду. 

Рок за пријављивање кандидата је 20. јуни 2014 год. на адресу Савеза енергетичара Републике Српске. Обука ће се изводити у просторијама Савеза енергетичара РС у Бањалуци, Патре бр. 5, (Анекс Електротехничког факултета).

Пријављени кандидати или њихови послодавци сносе трошкове обуке који ће зависити од броја пријављених кандидата, а уплаћују се прије почетка обуке на основу испостављених предрачуна. 

По завршетку обуке, организоваће се полагање стручног испита пред Испитном комисијом Министарства индустрије, енергетике и рударства РС и Савеза енергетичара Републике Српске.

Трошкови полагања испита се уплаћују прије почетка испита.

Све остале информације можете добити на телефон/фах 051/214-709 сваким радним даном од 08 – 13 часова, на e-mail: sers@inecco.net или на адресу

Савез енергетичара Републике Српске

Бања Лука, Патре бр. 5

(Анекс Електротехничког факултета)


Прилог: