29.5.2015.. Обука кадрова за енергетска звања

Обука ће се вршити за звања машинских енергетичара, и то:

  1. Машиниста котлова са АТК
  2. Машиниста хидро турбина
  3. Машиниста парних/вреловодних котлова
  4. Руковалац парних/вреловодних котлова
  5. Ложач централног гријања
  6. Машиниста компресорских и расхладних постројења
  7. Руковалац компресора и расхладних уређаја
  8. Руковалац/машиниста мотора са унутрашњим сагоријевањем

 

Обука ће почети 31. августа 2015. године (понедељак) а о распореду предавања,  кандидати ће бити обавијештени по подношењу пријава. Обука ће трајати за занимања „Машиниста" три седмице а за занимање 
„Руковаоца" и „Ложача" двије седмице према посебном распореду.  Рок за пријављивање кандидата је 20. јуни 2015 год. на адресу Савеза енергетичара Републике Српске. Обука ће се изводити у просторијама Савеза енергетичара РС у Бањалуци, Патре бр. 5, (Анекс Електротехничког факултета).

Пријављени кандидати или њихови послодавци сносе трошкове обуке  који ће зависити од броја пријављених кандидата, а уплаћују се прије почетка обуке на основу испостављених предрачуна. 

По завршетку обуке, организоваће се полагање стручног испита пред Испитном комисијом Министарства индустрије, енергетике и рударства РС и Савеза енергетичара Републике Српске.
Трошкови полагања испита се уплаћују прије почетка испита.

Све остале информације можете добити на телефон/фах 051/214-709 сваким радним даном  од 08 - 13 часова, на е-маил: sers@inecco.net  или на адресу:


Савез енергетичара Републике Српске

Бања Лука, Патре бр. 5

(Анекс Електротехничког факултета) 


Прилог: