21.6.2016.. Оглас о организовању обуке кадрова за енергетска звања

Обука ће се вршити за звања машинских енергетичара, и то:

1)    Машиниста котлова са АТК

2)    Машиниста хидро турбина

3)    Машиниста парних/вреловодних котлова

4)    Руковалац парних/вреловодних котлова

5)    Ложач централног гријања

6)    Машиниста компресорских и расхладних постројења

7)    Руковалац компресора и расхладних уређаја

8)    Руковалац/машиниста мотора са унутрашњим сагоријевањем

 

Обука ће почети 22. августа 2016. године (понедељак) a о распореду предавања,  кандидати ће бити обавијештени по подношењу пријава.

Обука ће трајати за занимања „Машиниста" три седмице а за занимање „Руковаоца" и „Ложача" двије седмице према посебном распореду.  Рок за пријављивање кандидата је 24. јуни 2016 год. на адресу Савезa енергетичара Републике Српске. Обука ће се изводити у просторијама Савеза енергетичара РС у Бањалуци, Патре бр. 5, (Анекс Електротехничког факултета).

Пријављени кандидати или њихови послодавци сносе трошкове обуке  који ће зависити од броја пријављених кандидата, а уплаћују се прије почетка обуке на основу испостављених предрачуна.

По завршетку обуке, организоваће се полагање стручног испита пред Испитном комисијом Министарства индустрије, енергетике и рударства РС и Савеза енергетичара Републике Српске.

Трошкови полагања испита се уплаћују прије почетка испита.

Све остале информације можете добити на телефон/фах 051/214-709 сваким радним даном  од 08 - 13 часова, на e-mail: sers@inecco.net  или на адресу

 

Савез енергетичара Републике Српске

Бања Лука, Патре бр. 5

( Анекс Електротехничког факултета)


Прилог: