12.9.2022.. Правилник о полагању стручног испита за раднике који раде на руковању и одржавању електроенергетских постројења, инсталација и уређаја

Тражени документ се налази у прилогу.


Прилог: